כעת אין שידור חי

מבזקים

חיפוש

קישורים מהירים

מעוניינים לעיין במאגר המלא?
היכנסו כאן.
 • כבוד הרב דורש שנים רבות להתחזק בשותפות בהחזקת אברך בגדר יששכר וזבולון, מה השכר של מי שמחזיק תלמיד חכם כישכר וזבולון?.
  החסד לאברהם מאריך במלעה המחזיק תלמיד חכם מממונו ומסיים ואומר שתלמידי חכמים אינם מתים על ידי מלאך הס"מ בסכין פגום רק על ידי המלאך גבריאל ולזה זוכה גם המחזיק בתלמיד חכם. ובצל החכמה בצל הכסף, שכר המחזיק בתלמיד חכם עצום וביותר בימים האלו וצדקתו עומדת לעד.
 • תרמתי חנוכיה לבית הכנסת ושנים רבות מדליקים בה וכעת אדם אחר תרם מנורה חדשה האם יש לי חזקה שימשיכו להדליק בשלי?.
  אין חזקה וישתדל בדרכי נועם שידליקו כמה ימים בשלך ישתדל להרבות שלום ולהקל על גבאי בית הכנסת.
 • לרבנו, ראינו אנשים באים לכבוד הרב בחנוכה וכותבים שמבקשים ברכה לגמר חתימה טובה, מדוע?.
  האר"י הקדוש אמר שעיקר גמר החתימה לאדם בחנוכה ולכן מזכירים בחנוכה גמר חתימה טובה.

זמני היום בהלכה

י-ם ת"א חיפה ב"ש
זריחה / נץ 05:39 05:40 05:37 05:42
ק"ש מג"א 08:11 08:13 08:11 08:14
ק"ש גר"א 09:11 09:12 09:11 09:14
סו"ז תפילה 10:22 10:23 10:22 10:24
שקיעה 19:48 19:50 19:51 19:48
צה"כ 20:04 20:06 20:07 20:04
Bklyn N.Y. L.A. Miami
זריחה / נץ 05:31 05:30 05:48 06:34
ק"ש מג"א 08:13 08:12 08:22 09:02
ק"ש גר"א 09:16 09:15 09:23 10:00
סו"ז תפילה 10:31 10:30 10:35 11:08
שקיעה 20:29 20:30 20:09 20:16
צה"כ 20:46 20:47 20:25 20:31

מאמרים

 • הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה
  הרה”ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה
  ישנם זמנים בעם ישראל שמתאימים להמשכת הגאולה. זמנים אלו מסוגלים מאוד כשמנצלים אותם נכון, אבל מאידך גיסא כשמפסידים אותם הם מתהפכים להיות זמנים מסוכנים לעם ישראל וההפסד גדול...
 • כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות
  כבוד האדמו”ר עטרת ראשנו – מאמר ב’ לחג השבועות
  לכל אהובנו וחביבנו ה’ עליהם יחיו: נמצאים אנו כמה ימים לפני חג מתן תורתנו הקדושה וידוע אשר נאמר בספרים הקדושים שבחג השבועות ידמה האדם בנפשו שהוא נמצא בימים...
 • הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת במדבר – תשע”ה
  הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת במדבר – תשע”ה
  פרשת במדבר א. “וידבר ה’ אל משה במדבר סיני באהל מועד” (במדבר א, א). צריך להקשות, מדוע בחר הקב”ה להוריד את התורה במדבר שהוא מקום יבש וצחיח ולא...
 • הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה
  הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה
  א. רבי אלימלך מליז‘נסק היה קדש קדשים. מר זקננו רבי מאיר אבוחצירא אומר שאפילו אדם שלא לומד בספר “נועם אלימלך”, יש סגולה להנצל מכל רע, להחזיק את הספר בבית. בספר יש כוכביות הנראות לא...
 • הקב”ה רוצה את הלב
  הקב”ה רוצה את הלב
  לאחי ורעי האהובים והצדיקים. מקווים אנו שהשלום והנחת בביתכם, ואוהלכם אוהל ישרים ועוברים כולם החג בשמחה מרובה. הנה היום התבוננו בדרכים של אבותינו הקדושים: אברהם יצחק ויעקב, שלכל...
 • הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל
  הבבא מאיר אבוחצירא זצוק”ל
  לאחי ורעי האהובים והחביבים. הנה עבר עלינו ליל הסדר בקדושה ובטהרה, ובודאי שמרגישים כולנו את השינוי בחיים מהכח של ליל הסדר. לילה זה, זה לא עוד יום בחיים,...

גלריות אחרונות

 • גלרית תמונות – כבוד האדמו”ר בקברי צדיקים בצפון
  גלרית תמונות – כבוד האדמו”ר בקברי צדיקים בצפון
 • גלרית תמונות מברית מילה שהתקיימה בבית האדמו”ר
 • גלרית תמונות מהשיעור שהתקיים בצפת
 • גלרית תמונות מביקורו של כבוד הרב באשקלון ובישיבה בתל אביב
 • גלרית תמונות מהשיעורים השבועים באשדוד – קידוש השם עצום בישיבה באשדוד
 • חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
 • גלריה מהשיעור במנהטן / שנת תשע”ד

הלכות

 • איסור אכילה לפני ההבדלה
  איסור אכילה לפני ההבדלה
  שאלה: האם מותר להתחיל בסעודה שלישית, אחרי זמן שקיעת החמה במוצאי יום השבת? (בראשית יש להסביר כמה מושגים. במוצאי שבת, חייב כל אדם לעשות “הבדלה” עם כוס יין,...
 • שימוש בפלאטה חשמלית למאכלי חלב ולמאכלי בשר
  שימוש בפלאטה חשמלית למאכלי חלב ולמאכלי בשר
  פלאטה חשמלית שמניח עליה סירים וכדומה שהם של בשר, ומצוי לפעמים שנופל על הפלאטה ממאכלי הבשר, אם כן נמצא שהפלאטה בולעת מטעם הבשר לתוכה. ולכן אם רוצה להניח...
 • חג השבועות נאמר בפרשת מתן תורה, “ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר”. (שמות יט). רבינו חיים בן עטר, ה”אור החיים” הקדוש הקשה,...
 • דין המסופק אם ספר ספירת העומר
  דין המסופק אם ספר ספירת העומר
    מי ששכח לספור יום אחד ספירת העומר, אינו רשאי לברך שוב על ספירתו בימים הבאים. וטעם הדבר, לפי שנחלקו רבותינו הראשונים, אם מצות ספירת העומר היא מצוה...

מה רבו מעשיך ה'

 • צמחים מלוחים
  צמחים מלוחים
  מים מתוקים הם נחוצים ביותר עבורנו – רק אותם אנו מסוגלים לשתות ולהרוות את צמאוננו. זה נכון לא רק עבורנו אלא גם עבור הצמחים – אם נשקה אותם...

שיר השירים

יש תקווה

ביצוע של Benny Friedman בנימין פרידמן - Yesh Tikvah

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2140.
נותרו עוד 84 פרקים!

44%

סדר הלימוד היומי

פרויקט הלימוד היומי

עד עתה סדר הלימוד היומי נקרא
123 פעמים

מדיה הכי נצפים

הנצפים ביותר

הנה אחד הדברים המיוחדים בחיינו זה כאשר עושים דבר שלם ומושלם. כל דבר אשר אינו נעשה מושלם: או שלא מרגישים בו שמחה, או שהשמחה מדומה. ובסופה עצב גדול. ע"כ כל דבר אשר עושים צריך שיהיה בו את השלמות.